Fine Wine

Fine Wine är det vedertagna och internationella begreppet för kvalitetsviner med stor och ofta global efterfrågan.
Dessa viner kommer från erkända vingårdar och är ofta uppmärksammade av etablerade vinskribenter.
Till skillnad mot vanliga konsumtionsviner har Fine Wine även ett andrahandsvärde.

Vikten av att lagra

Viner är långt ifrån statiska utan högst levande och påverkas av hur lagringen sker. Vissa får se sin investering gå om intet därför att det saknats kunskap om lagringen. Det går inte heller att med säkerhet veta att ett vin mognar till perfektion. Men rätt lagring, vård och skydd är en förutsättning för att vinet ska uppnå fulländning.

Flera förhållanden styr hur ditt vin utvecklas: 
Ju lägre temperatur desto långsammare utveckling och tvärtom – ju högre lagringstemperatur desto snabbare mognar vinet. 
Kraftiga temperatursvängningar ska alltid undvikas - svängningarna kan förstöra färg, aromer och dofter i ditt vin. Luftfuktigheten påverkar också vinet; för låg fuktighet gör att korken torkar vilket leder till för snabb oxidation. För hög luftfuktighet kan skada etiketten och ibland till och med förpackningen.

Optimal lagring

Här följer en beskrivning av lagringen på Grevgatan 26, samtidigt är det guidning om du funderar på att skapa en egen vinkällare.

Luftfuktigheten är en viktig faktor om vinet ska lagras i mer än tre år. Det får inte vara för torrt. Luftfuktigheten bör vara 70 procent. Luftfuktigheten kan vara högre men vid 80 procent kan flaskans etikett skadas. Hög luftfuktighet är vanligtvis inget problem i vinkällare på landet. I moderna källare kan det dock vara svårt att skapa rätt nivå.

Temperatur och luftkvalitet. Den ideala temperaturen är 12–14 grader, och den ska hållas så konstant som möjligt. Du kan även lagra vid temperaturer mellan 8 och 20 grader om det inte sker snabba temperatur-växlingar såsom veckovis.

Växlingar, dagliga som årliga, påskyndar mognadsprocessen och kan till och med förstöra ditt vin. Förändringar över kortare tid bör alltid undvikas. På årsbasis kan temperaturen skifta 5 till 6 grader. En tumregel: Vinet fördubblar sin mognadshastighet för var tionde grad.

Vad händer då med vinet om det lagras för varmt?

Vad händer då med vinet om det lagras för varmt? Det kan förlora sin balans och tappa frukt: Vinets alkohol, fruktsyra och tannin harmonierar inte. Värme får dessutom korken att mista elasticiteten, den kan släppa in luft. 
Att lagra vinet kallt är inte skadligt men mognadsprocessen avstannar i princip helt. Lagras vinet så kallt som nära fryspunkten kan det dock bli obalanserat.

Vinlagringsutrymmet ska även ha en god ventilation. Flaskorna ska alltid lagras liggande så att korken har kontakt med vinet.

Dagsljus, belysning och vibrationer. Vin är ytterligt känsligt för ultravioletta strålar. Både naturligt ljus och fluorescerande ljuskällor ger ultraviolett ljus som kan göra att vinet får en avslagen doft och färg. Vin ska ha en mörk omgivning. De flesta flaskorna är mörkt gröna eller bruna så att ultravioletta ljuset hindras från att tränga in. 
Den bästa lösningen är att lagra vinerna utom räckhåll för direkta ljuskällor, dessa avger dessutom värme. Spårljus eller indirekt ljus rekommenderas, glödlampor och natriumlampor fungerar också.

Utsätts vinet för vibrationer kan det bringas ur balans med samma resultat som när lagringstemperaturen blir för hög. Vinet behöver lugn och ro för att utvecklas. Se till att vinflaskorna ligger stilla.

Vinkällarens säkerhet

När vinkällaren växer i värde, växer samtidigt intresset hos inkräktare. Vin räknas som stöldbegärlig egendom. Se vinkällaren som en ointaglig borg. Dina dyrgripar besitter affektionsvärde, smakupplevelser och inte minst marknadsvärde. Ett avancerade larm och lås tillsammans med en uppdaterad försäkring som baseras på det aktuella värdet på dina viner är idag nödvändigt.

Läs gärna mer i vår bok ”Konsten att bygga en vinkällare” som utförligt beskriver ämnet.