Integritetspolicy – Magnusson Fine Wine AB

På Magnusson Fine Wine AB har vi sedan starten 2008 haft integritet och diskretion som ledord i vår verksamhet. Vi har aldrig publicerat matriklar, vi gör alltid gemensamma mailutskick med hjälp av ”dold kopia”, vi har alltid haft som policy att inte berätta för utomstående eller andra kunder vilka som är kunder hos oss om vi inte ansett/anser att det utan tvivel ligger i båda kunders intresse. Det kan exempelvis vara inför en bokning av pop up-restaurang eller resa.

Fast personal och extrapersonal får, vid första arbetstillfället, alltid skriva på en tystnadsplikt som förbinder dem att inte prata om kunder, kunders innehav eller kunders aktivitet hos oss. Vi har sedan starten haft som rutin vid personalmöten att tala om vikten av integritet och diskretion då vi vet att detta är något våra kunder värdesätter.

Med anledning av den nya GDPR-lagen har vi kompletterat vår policy med nedanstående text för att på så vis förtydliga hur vi hanterar kunders personuppgifter hos oss.

På Magnusson Fine Wine AB, nedan kallat MFW, arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, GDPR. Vi har därför tagit fram en policy som fastställer hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. En uppdaterad och aktuell integritetspolicy finns alltid på vår webbplats, www.magnussonfinewine.com

Denna integritetspolicy gäller dig som är kund, leverantör och eventuellt övriga användare av MFWs tjänster. Policyn reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

Magnusson Fine Wine AB (org nr 556708-1194), Grevgatan 26, 114 53 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgifter

MFW samlar in relevanta personuppgifter som behövs när privatpersoner eller företag registreras som kunder, när privatpersoner/företag gör beställningar, bokningar, deltar i arrangemang, kurser eller kontaktar oss i andra serviceärenden. Det kan till exempel omfatta kontaktinformation, betalningsinformation och i de fall nödvändigt organisationsnummer eller personnummer.

Lagring av personuppgifter

De uppgifter vi samlar in lagras på MFWs server på Grevgatan 26. Uppgifterna lagras i:

 • Vårt bokföringssystem
 • En excel-lista med e-postadresser
 • I inloggat läge på MFWs hemsida (MFW Cellartracker)

Veckobrev

MFWs veckobrev innehåller information om det som händer på MFW, vinrådgivning och information om öppettider etc. Vi använder den e-postadress du angett och skickar mailet som ”dold kopia”.

MFWs hantering av dina personuppgifter.

Vi kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att registrera någon som kund/kontaktperson
 • För att skapa inloggningsuppgifter till MFW Cellartracker
 • För att bearbeta beställningar och leveranser
 • För att hantera kundserviceärenden
 • För att kontakta kunder vid eventuella problem med beställningar eller leveranser
 • För att besvara kunders frågor och informera kunder om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner
 • För att hantera bokningar, arrangemang och kurser
 • För att skicka veckobrev, information/kommunikation
 • För att utföra kreditkontroller av privatpersoner/företag som registreras som kund
 • För att kunna fullgöra MFWs rättsliga förpliktelser
 • För att göra analyser så att vi kan ge kunder relevanta erbjudanden och information
 • För att skicka enkäter, marknadsundersökningar som ger våra kunder möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster
 • För att testa och förbättra system som tillhandahåller våra tjänster
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster
 • För att förhindra, förebygga och utreda brott

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det.

Rättigheter

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. Lagstadgade krav på personuppgifter kan inte raderas. Kontakta oss genom brev alternativt via e-post. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

MFW säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål. Med utgångspunkt i den Integritets- och diskretionspolicy (som vi alltid haft) går vi under ”need to know basis”, dvs våra anställda har tillgång till de uppgifter de behöver för att göra ett korrekt arbete.

Personuppgiftsansvarig

Magnusson Fine Wine AB (org nr 556708-1194)
Grevgatan 26, 114 53 Stockholm
Telefon: 08-662 17 15
E-post mfw@magnussonfinewine.com