Böcker

En bärande idé i tanken om MFW är att vara en aktiv del i vinkällarutvecklingen och synen på vinkällare i Sverige och internationellt. Vi vill sprida den kunskap vi förvärvat genom de här böckerna som är vårt bidrag till den framtid vi alla är en del av.

Johan skriver regelbundet i tidningen Gods & Gårdar. Han har genom åren regelbundet medverkat som skribent i tidningarna Dina Viner (chefredaktör under andra halvan av 1990-talet), Antikvärlden och Finanstidningen.

Trettio vinkällare - konsten att lagra och njuta av vin

TRETTIO VINKÄLLARE (med förord av Peter Gago AC, Penfolds Chief Winemaker) är vårt bidrag till det vi tycker tillhör livets väsentligheter: att unna sig en vinkällare. Till priset av en bättre flaska vin får du all min kunskap kring hur du som vill anlägga och inreda en egen vinkällare kan göra. Boken erbjuder också många kloka råd och tips till dig som redan förfogar över en. Även en allmänt vinintresserad läsare har mycket att hämta i boken. Här delar jag med mig av de kunskaper jag förvärvat sedan unga år om vins lagringsegenskaper, vinbedömning och vin som investeringsobjekt, och inte minst om hur man utrustar sin vinkällare. Här finns inspiration och kunskap för såväl novisen som den rutinerade vinprovaren. En vinkällare är inte bara ett fysiskt utrymme – här kan du hitta din relation till vin.

Boken ger också en unik inblick i trettio spännande svenska vinkällare. Innehavarna beskriver hur de ser på sitt vinintresse, vad som varit viktigt för dem vid anläggandet av vinkällaren och hur de vill utveckla den. Miljöerna skiftar, från lägenheten i staden till villan, gården och slottet på landet, och lösningarna varierar vad gäller både funktion och design. Boken är den fjärde upplagan där tidigare böcker haft andra namn. Texterna har destillerats och innehållet är mer fokuserat än tidigare. Flera allmänt hållna kapitel har tagits bort medan andra tillkommit. Boken är helt omarbetad och expanderad.

Trevlig läsning!

Johan Magnusson,
Grundare Magnusson Fine Wine

Fotografi: Stellan Herner
Redaktör, grafisk form och produktion: Kent Nyberg för Thomas Eriksson Arkitektur & Design AB
ISBN 978-91-85759-13-2
264 sidor, vikt 1484 gram
Millhouse Förlag AB

Pris över disk på MFW: 600 kronor
Boken kan skickas mot faktura per post. Fraktkostnad tillkommer. Ange adress och mobilnummer vid beställning.
Paketpris tillsammans med Vinkällarbok: 800 kronor

Bläddra i boken Beställ boken

Recensioner

”Med största sannolikhet den mest kompletta bok som skrivits om vinlagring. Dessutom får vi hälsa på i trettio privata vinkällare som lär inspirera både samlaren och den händige. Magnussons gedigna erfarenhet och viljan att föra fram det magiska i vinvärlden skiner igenom mellan varje rad. Klockren julklapp till partnern som planerar att bygga om garderoben.” Alf Tumble, DN, Lördagsbilagan, 4 december 2021

"Det definitiva referensverket för den som funderar på att lagra viner hemma. Johan Magnusson vet mer än de flesta om hur det går till, och trots mycket hysch hysch har han fått flera samlare att visa sina skattgömmor, för oss att baxna eller inspireras av." Årets Svenska Måltidslitteratur 2022, Diplom tilldelas i kategorin: Måltidsutensilier för boken Trettio vinkällare: konsten att lagra och njuta av vin, Måltidsakademien, 17 november 2022

Motivering i sammandrag: ”I Trettio Vinkällare lyckas Johan Magnusson fånga vinentusiasmen. Här finns ett tydligt budskap: alla kan ha en vinkällare. Johan lär oss allt om hur man bäst vårdar och njuter dessa drycker – och hur man praktiskt bygger en vinkällare.” Årets dryckesbok i Sverige 2022 (utvald till världsfinalen i maj 2023), Gourmand World Cookbook Award Sverige, 17 november 2022

» Bokrecension | Trettio vinkällare – Konsten att lagra och njuta av vin Vinbanken.se, Elke Jung, 5 dec 2022

Thirty wine cellars - the art of ageing and appreciating wine

THIRTY WINE CELLARS (with foreword by Peter Gago AC, Penfolds Chief Winemaker) is our contribution to what we deem to be one of lives most essential aspects – the wine cellar!

For the same price as a good bottle of wine you can share my thoughts and insights into how to build a wine cellar and how to let it grow over time. The book is full of tips for those who already have a cellar and is packed with useful information for anyone who has a general interest in wine. I gladly share my knowledge and experience in how to cellar wine, how to assess wine and how to see wine as an investment – and finally how to equip your wine cellar. The book aims to inspire both a beginner as well an experienced wine connoisseur, and the knowledge should lend a hand to anyone who aspires to collect (and enjoy) wine. The wine cellar is so much more than just a physical space – it is here that you find the personal connection to your wine.

The book also gives you a unique glimpse into thirty exciting Swedish wine cellars. The owners describe their relationship to their collection, how they built their cellar, and how they’ve developed the cellar over time to where it is now. The locations vary from city apartments to countryside manors, and thus the cellars are adapted to the specific needs of each individual owner.

This is the fourth edition of this book where earlier editions have had different titles. The text has been revised and the contents are more refined than ever before. Several chapters have been taken away and replaced by new ones that I feel are more relevant and insightful. The book has been completely refreshed and reworked to ensure that is bang up to date. I hope you enjoy it!

Johan Magnusson,
Founder Magnusson Fine Wine

Photography: Stellan Herner
Editing, graphic design, production: Kent Nyberg for Thomas Eriksson Arkitektur & Design AB
Translation from Swedish: Rebecca Foreman
Second opinion: Henrik Hjort-Bayly/MFW
ISBN 978-91-85759-13-2
264 pages, weight 1484 gram
Millhouse Förlag AB

Price over the counter at MFW: 600 SEK
The book can be posted worldwide

Browse the book Order the book

Reviews

”Quite possibly the most complete book on wine storage. In addition we get to visit thirty private wine cellars that inspire both the wine collector and the handy. The solid experience that Magnusson has is coupled with his willingness to bring out the magic of the wine world which shines through on every page. A perfect Christmas gift for a partner looking to repurpose the wardrobe.” Alf Tumble, DN, Saturday supplement, 4 december 2021

"The definitive reference book for anyone considering to store wine at home. Johan Magnusson knows more than most how to start and maintain a cellar, and although there is much hush hush he has persuaded several collectors to show up their treasure troves for us to be amazed and inspired by." Annual Swedish Culinary Literature Awards 2022, Award in the category: Culinary Utensils for the book Thirty Wine Cellars: The art of ageing and appreciating wine, Culinary Academy, 17 november 2022

Motivation in summary: ”In Thirty Wine Cellars Johan Magnusson captures genuine wine enthusiasm. The message is clear: anyone can have a wine cellar! Johan teaches us how to care for and enjoy the bottles within - and helps with the logistics in building a wine cellar.” Drink Culture Book of The Year Sweden 2022 (qualified for the Best in the World final to be held in May 2023), Gourmand World Cookbook Award Sverige, 17 november 2022

Vinkällarbok

VINKÄLLARBOKEN kan mycket väl vara det enskilt viktigaste hjälpmedlet i din vinkällare – det är nämligen med hjälp av denna du håller ordning på flaskorna, särskilt på de du plockar ut.

Vinkällarboken används främst för att hålla ordning på uttagen och det är i detta behov den har sitt ursprung. Det är när flaskan fysiskt tas ut ur källaren som det mest kritiska läget uppstår – det är då uttaget noteras, när inte digitala hjälpmedel är optimala. Ta emellanåt boken till ditt digitala vinkällarprogram för att reglera saldot, och bocka av.

Låt också Vinkällarboken bli en förteckning över ditt vinkällarliv, den blir en dokumentation över de flaskor du öppnar, när och med vilka personer du njöt vinerna – och vid vilket tillfälle korken drogs ur flaskan. Notera något om tillfällets omständigheter, om anledningen till varför just den flaskan valdes, till vilken maträtt eller till vilket minne den valdes – det finns många dimensioner i en vinupplevelse där varje tillfälle blir unikt. Vinet är levande med dofter och smaker som utvecklas – när en flaska öppnas kommer dessa sinnesförnimmelser obönhörligen aldrig mera tillbaka, det är ett konstverk som upplevs – och försvinner. Låt den här boken bli din egen och fyll den med det du finner glädje i att notera. Den blir en påtaglig dokumentation av din vinkällare och all den mänsklighet den innehåller.

Redaktör, grafisk form och produktion: Kent Nyberg för Thomas Eriksson Arkitektur & Design AB
ISBN 978-91-85759-12-5
100 sidor samt 4-sidig folder, vikt 616 gram
Millhouse Förlag AB

Pris över disk på MFW: 250 kronor
Boken kan skickas mot faktura per post. Fraktkostnad tillkommer. Ange adress och mobilnummer vid beställning.
Paketpris tillsammans med Trettio Vinkällare/Thirty Wine cellars: 800 kronor

Bläddra i boken Beställ boken

Spellista

Lyssna till musiken vi spelade när boken kom till! Låtarna spelades när texterna skapades, när fotona bildredigerades och designen ufördes. Musiken är utmärkt att lyssna till också när man läser boken.

Musikalisk inspiration (hommage à Chic Simple):
Charles Mingus Mingus Ah Um, Johnny Hates Jazz Turn Back the Clock, Donald Fagen The Nightfly (LP), Fleetwood Mac Tango In The Night, Billy Mackenzie Outernational, Mando Diao Infruset, Supertramp Crisis? What Crisis? (LP), Céline Dion Live A Paris, Bill Frisell Valentine, BBC Radio 3 Breakfast och Essential Classics, BBC Sounds (bbc.co.uk), Miles Davis Kind of Blue, Christian Kjellvander Wild Hxmans, Tears For Fears Songs from the Big Chair, Taylor Swift Folklore och Evermore, Rahsaan Patterson Wines & Spirits, Randy Crawford Naked And True, Neville Brothers Yellow Moon (LP), Bill Laswell Panthalassa: The Music of Miles Davis 1969–1974, Anja Lechner, François Couturier Moderato Cantabile

Olämplig musik för vinlagring: Beach Boys Good Vibrations

Spotify

Tidigare utgåvor av trettio vinkällare - alla med sin egen identitet

TRETTIO VINKÄLLARE/THIRTY WINE CELLARS har vuxit organiskt genom flera olika utgåvor. Den första boken, som mer var ett häfte, hette »Glädjen att bygga en vinkällare« och gavs ut 2002 av förlaget Silander & Fromholtz, samma förlag som också gav ut den andra versionen, 2007, nu en bok på 128 sidor med hård rygg och namnet »Så bygger du din vinkällare«. 2012 gav Tukan förlag ut den tredje upplagan av boken, nu med titeln »Konsten att bygga en vinkällare«. Boken hade vid det här laget vuxit till 176 sidor och innehöll bland annat nedslag i femton olika vinkällare.
Texterna till "TRETTIO VINKÄLLARE" har destillerats och innehållet är mer fokuserat än tidigare. Flera allmänt hållna kapitel har tagits bort medan andra tillkommit. Boken är helt omarbetad och expanderad.

wine auctions - fyra årgångar

Boken Wine Auctions var en årlig produktion som pågick under fyra år från 2005 och framåt, utgiven av Silander & Fromholtz Förlags AB. Såväl tredje som fjärde årgången av Wine Auctions blev utsedd till Best Wine Book for Professionals in Sweden av Gourmand Cookbook Awards. Böckerna kom på tredje plats två år i rad på världsfinalen i Paris.