Lagringsservice

 • Flaskvård

  Hur åstadkommer MFW optimal kontroll och lagring av 120 000 flaskor? 
Vi har utvecklat en registreringsmetod som vi är ensamma om. Varje flaska eller låda får en unik streckkod med information när registreringen skedde hos oss. Ett slags personnummer som är en säkerhet både för dig som kund och för oss. Det bidrar till en exakt historik och korrekta lagringsintyg.

  Registrering och unik märkning

  Vi tar hand om dina viner från första stund när de kommer till oss. Flaskor identifieras, registreras och förses med en individuell streckkod. Hela lådor behåller vi obrutna och märker utanpå med streckkod. Ytterligare en medarbetare hos MFW säkerställer att registreringen är korrekt. Det är en tidskrävande process men krävs för att få full kontroll.

  Registreringen av varje flaska/låda scannas in i databasen MFW Cellartracker™. Flaskorna placeras i kundens vinfack och hela lådor transporteras till lådförvaringen.
Som kund får du en insättningsrapport och ett kvitto på registreringen via mail<. Dessutom kan du se registreringen i MFW Cellartracker™. Detta gäller både dig som har vinfack och dig som endast har lådförvaring.

  Uttag av flaskor och avregistrering:

  Detta är mycket enkelt. Du loggar in på MFW Cellartracker och väljer Avisera uttag. Sedan följer du instruktionerna på sidan. Du kan även kontakta oss via mail eller telefon om du vill hämta en eller flera flaskor, helst en vardag före hämtning. Vill du ta ut en låda behöver vi veta det två arbetsdagar före avhämtning. Uttagen godkänns alltid av oss på MFW och noteras i Cellartracker™.

 • MFW:s lagringsintyg är ett värdebevis

  För aktörer på vinmarknaden och auktionsfirmor får vin som är rätt lagrat vin ett högre pris. Marknaden efterfrågar allt mer bevis för hur vinet är lagrat. MFW utfärdar officiella lagringsintyg som verifierar att ditt vin har lagrats under optimala förhållanden hos oss (Tidigare lagringsförhållanden kan vi naturligtvis inte påverka)
. Varje flaska eller låda får ett lagringsintyg från oss, vilket i sig är värdehöjande.

 • Lagringshistorik

  Vinvärlden är i det närmaste oändlig och föränderlig. Det krävs stor passion och överväganden för att välja och investera i finare viner. Tyvärr ägnas lagringen inte lika stor uppmärksamhet. Det är svårt att skapa optimala lagringsförhållanden som skyddar och utvecklar vinet – därför är korrekt lagrade viner sällsynta. Hur ditt vin lagras idag avgör tveklöst vinets utveckling och framtid. Subtila, kortvariga förändringar i luftfuktighet och temperatur, kan förstöra ett fint vin, liksom förekomsten av vibrationer och ultraviolett ljus. Vinkällaren på Grevgatan 26 erbjuder optimala lagringsförhållanden liksom våra lådförvaringslokaler.

  Ta det säkra före det osäkra

  I takt med att vissa viner fått ett allt högre värde, har förfalskningar och bedrägerier tyvärr blivit allt vanligare. Köper du unga viner från en säker källa och lagrar dem under goda omständigheter har du kontroll över vinets utveckling. Investerar du i lagrade viner är det viktigt att vinet har en pålitlig och väldokumenterad lagringshistorik.

  En tumregel. Precis som med konst och andra investeringsobjekt – låter det för bra för att vara sant är det troligtvis så. Det är klokt att enbart köpa viner genom säkra källor som erkända auktionshus, pålitliga vinhandlare och direkt från producenterna.