ID-tracking för flaskor och lådor

Lagringshistoriken betyder allt - MFWs trackingsystem ger ovärderlig hjälp

Äldre viner av hög kvalitet med god proveniens är eftertraktade. Inför en försäljning av vin är kunskapen om var och hur flaskorna förvarats viktig och eftertraktad information för den så kallade marknaden. Ingen vill förmedla ädla men dåligt lagrade och därmed förstörda drycker – och ingen vill köpa dem. Marknaden skyr minsta osäkerhet och betalar lägre pris för flaskor med tveksam lagringshistoria men blir desto gladare och betalar upp vinet när man vet att det lagrats bra.

Använd ID-numret på flaskan eller lådan för att se hur länge flaskorna lagrats på MFW!

Full historik visas för ID-nummer som är utregistrerade efter den 1 mars 2017 (för utregistrerade ID-nummer före 1 mars 2017 visas enbart startdatum).

Följande optimala lagringsomständigheter har förelegat under den angivna perioden:
Temperatur: 11 grader Celsius (+ - 1 grad)
Luftfuktighet: 70% (+ - 5%)
Inga vibrationer och inget dagsljus

MFW tar inget ansvar för kvaliteten på eller innehållet i angivna identiteter utan MFW visar endast under vilka förutsättningar och vilken period som flaskan/lådan lagrats på MFW. Tänk på att flaskan ofta har en historia före och efter denna tid.